Menu

085-457-3789

เปิดทำการ

ตั้งแต่ 8โมงเช้า ถึง 2ทุ่ม.

คำถามที่พบบ่อย

MOTORBIKE TRANSPORT ตั้งอยู่เลขที่ 496 หมู่17 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

MOTORBIKE TRANSPORT สามารถขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ ไปได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

MOTORBIKE TRANSPORT มีการรับประกันสินค้าในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท

ถ้าลูกค้าตกลงใช้บริการ ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ กับเรา เราจะส่งรถไปรับถึงที่บ้านลูกค้า

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ มี 1.สำเนาเล่มทะเบียนรถ 2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ 3.สำเนาบัตรผู้รับรถ

หากลูกค้าส่งแบบธรรมดา จะใช้เวลาขนส่งไม่เกิน3วันถึง หากส่งด่วนระยะทางไม่เกิน 700กิโลเมตร ใช้เวลาภายใน24ชั่วโมงถึง หากเกิน 700 กิโลเมตรใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2วัน